محمد نوری زاده چرلو

محمد نوری زاده چرلو

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با محمد نوری زاده چرلو
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۰۳۸۳۶۸۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره محمد نوری زاده چرلو

فارغ التحصیل مهندسی پزشکی از دانشگاه علم و صعنعت