محمد کرمانی

رویداد‌های محمد کرمانی
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با محمد کرمانی
درباره محمد کرمانی

دانشجویان دانشگاه صنعتی می توانند تا آخر خرداد از کد تخفیف iutstudent استفاده کنند.همچنین فارغ التحصیلن صنعتی هم می توانند از کد تخفیف iutalumni استفاده کنند.