مدرسه بازاریابی تهران

مدرسه بازاریابی تهران

رویداد‌ها۱۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۰
ارتباط با مدرسه بازاریابی تهران
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۶۷۷۸۰۸ - ۰۹۰۵۳۷۸۵۰۵۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مدرسه بازاریابی تهران

برگزار کننده دوره های تخصصی حوزه مارکتینگ