مدرسه بازاریابی

مدرسه بازاریابی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۰
ارتباط با مدرسه بازاریابی
شماره برگزارکننده
۸۸۶۷۷۸۰۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مدرسه بازاریابی

مدرسه بازاریابی (تهران) سال ۱۳۹۶ از روی اشتیاق شما شکل گرفت. روند این شکل گیری از روی تجارب هم ما و هم شما در حوزه آموزش و مارکتینگ بود. ما در حوزه آموزشی (آموزش بازاریابی) نیاز دیدیم که جستجوگری شما برای رسیدن به اهداف مارکتینگ را تسهیل کنیم. پس بعد از سالها طی مسیر و تجربه اندوزی در حوزه مارکتینگ جای خالی این اهرم را برای شما تشخیص دادیم و شکل گرفتیم.