مدرسه رسانه شهرستان ادب

مدرسه رسانه شهرستان ادب

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳
ارتباط با مدرسه رسانه شهرستان ادب
شماره برگزارکننده
۷۷۵۱۷۸۳۰ داخلی ۱۳۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مدرسه رسانه شهرستان ادب

«مدرسه رسانه» عنوان مجموعه کارگاه‌های آموزشی کاربردی رسانه‌ای است که توسط دفتر رسانه موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب با هدف آموزش مهارت‌های رسانه‌ای طراحی شده‌اند.