مدرسه عالی کسب و کار ماهان | شعبه خوزستان

مدرسه عالی کسب و کار ماهان | شعبه خوزستان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با مدرسه عالی کسب و کار ماهان | شعبه خوزستان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۶۹۰۹۰۷۰۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مدرسه عالی کسب و کار ماهان | شعبه خوزستان

ماهان، اولین مدرسه عالی کسب و کار در ایران