مدرسه نوآوری ارج

مدرسه نوآوری ارج

رویداد‌ها۴۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۰
ارتباط با مدرسه نوآوری ارج
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۷۹۷۶۸۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مدرسه نوآوری ارج

 ارج، يك مدرسه نوآوري مستقل با ماموريت سود رساني به جامعه از طريق تعالي طراحي، ساخت و كسب وكار