مدرسه کسب و کار صنعت ساختمان

مدرسه کسب و کار صنعت ساختمان

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
متاسفانه نتیجه‌ای براساس جستجوی شما یافت نشد
ارتباط با مدرسه کسب و کار صنعت ساختمان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۲۵۳۳۵۳۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مدرسه کسب و کار صنعت ساختمان

مدرسه کسب و کار صنعت ساختمان

مرکز ارتباطات حرفه‌ای، مشاوره، توسعه، آموزش و مدیریت کسب و کار در صنعت ساختمان