مدرسه کسب و کار فردوسی

مدرسه کسب و کار فردوسی

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۹
ارتباط با مدرسه کسب و کار فردوسی
شماره برگزارکننده
۰۵۱-۳۸۸۳۷۳۹۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مدرسه کسب و کار فردوسی

دفتر مرکزی: دانشگاه فردوسی مشهد مرکز رشد شماره یک اتاق شماره 2