مدرسه کسب و کار گلرنگ(دانشگاه گلرنگ)

مدرسه کسب و کار گلرنگ(دانشگاه گلرنگ)

رویداد‌ها۱۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۲۹
ارتباط با مدرسه کسب و کار گلرنگ(دانشگاه گلرنگ)
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۹۱۸۳۵۱- ۰۲۱۸۸۹۱۲۲۰۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مدرسه کسب و کار گلرنگ(دانشگاه گلرنگ)

مدرسه کسب و کار گلرنگ وابسته به گروه صنعتی گلرنگ میباشد که ماموریت آن ارائه انواع آموزشهای کاربردی در حوزه های کارآفرینی ،کسب و کار و استارت اّپ میباشد