مدرسه معماری گذار

مدرسه معماری گذار

رویداد‌ها۵۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۶۱
پنج‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

موشن دیاگرام دوره دهم حضوری _ خرداد 1401

 • تهران
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه معماری گذار
پنج‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

موشن دیاگرام دوره دهم حضوری _ خرداد 1401

 • تهران
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه معماری گذار
پنج‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

موشن دیاگرام دوره دهم حضوری _ خرداد 1401

 • تهران
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه معماری گذار
پنج‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

موشن دیاگرام دوره دهم حضوری _ خرداد 1401

 • تهران
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه معماری گذار
پنج‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

موشن دیاگرام دوره دهم حضوری _ خرداد 1401

 • تهران
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه معماری گذار
پنج‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

موشن دیاگرام دوره دهم حضوری _ خرداد 1401

 • تهران
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه معماری گذار
پنج‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

موشن دیاگرام دوره دهم حضوری _ خرداد 1401

 • تهران
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه معماری گذار
پنج‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

موشن دیاگرام دوره دهم حضوری _ خرداد 1401

 • تهران
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه معماری گذار
پنج‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰

استودیو روند تولید فرم در Rhino

 • تهران
 • از ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه معماری گذار
سه‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۳۰

موشن دیاگرام دوره یازدهم_ خرداد 1401

 • تهران
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه معماری گذار
پنج‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

دوره فاز 1 در نرم افزار Revit

 • تهران
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه معماری گذار
شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

موشن دیاگرام دوره هشتم حضوری _ فروردین 1401

 • تهران
 • ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه معماری گذار
ارتباط با مدرسه معماری گذار
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۷۲۵۱۲۱۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مدرسه معماری گذار

در گذار بهترین خودت رو بساز