مدرسه‌ی هوش مصنوعی و انجمن مغز و شناخت دانشگاه گیلان

مدرسه‌ی هوش مصنوعی و انجمن مغز و شناخت دانشگاه گیلان

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۷
ارتباط با مدرسه‌ی هوش مصنوعی و انجمن مغز و شناخت دانشگاه گیلان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۱۲۹۲۶۹۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی