مديريت و منابع انساني

مديريت و منابع انساني

رویداد‌ها۷
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵
ارتباط با مديريت و منابع انساني
شماره برگزارکننده
۰۹۰۳۰۷۷۲۹۲۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام