مدیابوم

مدیابوم

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با مدیابوم
شماره برگزارکننده
۰۹۰۵۰۱۰۴۹۱۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مدیابوم

راهکارهای هوشمند، تصمیم گیری قدرتمندتر

تجربه + تکنولوژی + داده = ترکیب قدرتمند برای بقا، رشد و توسعه اجزای کسب و کار
تحلیل استراتژیک مشکلات و ارائه راهکارهای خرد و کلان تکنولوژیک با استفاده از داده های درست کاری است که ما میتوانیم برای شما انجام دهیم.
تعریف و حل مساله و افزایش قدرت تصمیم گیری بر پایه مدلهای استراتژیک نوین


استراتژی ها در تصمیم گیری نقش بسزایی دارد.
با حجم داده های کنونی در کسب و کار نیاز به مدل های هوشمند داریم.