مدیرماندگار

مدیرماندگار

رویداد‌ها۲۷
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵۶
دوشنبه ۱ اردیبهشت

دومین دوره طراحی نقشه راه کسب وکار

 • تهران
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدیرماندگار
دوشنبه ۱۸ فروردین

اتاق مشاوره1

 • تهران
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدیرماندگار
دوشنبه ۴ فروردین

اتاق مشاوره 990104

 • تهران
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدیرماندگار
یک‌شنبه ۳ فروردین

اتاق مشاوره 9901010

 • تهران
 • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدیرماندگار
یک‌شنبه ۳ فروردین

اتاق مشاوره 990108

 • تهران
 • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدیرماندگار
یک‌شنبه ۳ فروردین

اتاق مشاوره 990106

 • تهران
 • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدیرماندگار
یک‌شنبه ۳ فروردین

اتاق مشاوره 9901012

 • تهران
 • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدیرماندگار
پنج‌شنبه ۲۹ اسفند

مشاوره 3کسب وکار

 • تهران
 • رایگان
آواتارمدیرماندگار
دوشنبه ۲۶ اسفند

مشاوره 2کسب وکار

 • تهران
 • رایگان
آواتارمدیرماندگار
پنج‌شنبه ۲۲ اسفند

مشاوره کسب وکار

 • تهران
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدیرماندگار
دوشنبه ۱۴ بهمن

دورهمی سالیانه

 • تهران
 • رایگان
آواتارمدیرماندگار
ارتباط با مدیرماندگار
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۱۲۵۴۳۷۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام