مدیریت نهادهای اقتصادی

مدیریت نهادهای اقتصادی

رویداد‌ها۱۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۰
ارتباط با مدیریت نهادهای اقتصادی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۷۷۸۸۲۹۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مدیریت نهادهای اقتصادی

انجمن علمي مديريت نهاد هاي اقتصادي