مرجع کسب و کار ایرانیان

مرجع کسب و کار ایرانیان

رویداد‌ها۲۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲
ارتباط با مرجع کسب و کار ایرانیان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۷۰۱۷۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرجع کسب و کار ایرانیان

برگزار کننده رویدادهای آموزشی تخصصی و کاربردی