مرضیه کیانیانی

مرضیه کیانیانی

رویداد‌ها۱۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۹
ارتباط با مرضیه کیانیانی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۳۲۴۸۲۸ و ۰۲۱۶۶۵۹۱۰۱۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرضیه کیانیانی

- کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

- مجری و مشاور حسابرسی فناوری اطلاعات

- مدرس ومولف کتاب آموزش اکسل 2016