مركز آموزش هاي كوتاه مدت تخصصي و مهارت محور دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

مركز آموزش هاي كوتاه مدت تخصصي و مهارت محور دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

رویداد‌ها۵۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۰۷
ارتباط با مركز آموزش هاي كوتاه مدت تخصصي و مهارت محور دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
شماره برگزارکننده
۰۳۱۴۲۲۹۲۰۳۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام