مركز رشد دانشگاه شهيد بهشتي-شركت پردازش راهيان امروز

مركز رشد دانشگاه شهيد بهشتي-شركت پردازش راهيان امروز

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با مركز رشد دانشگاه شهيد بهشتي-شركت پردازش راهيان امروز
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مركز رشد دانشگاه شهيد بهشتي-شركت پردازش راهيان امروز

شركت پردازش راهيان امروز واقع در دانشگاه شهيد بهشتي تهران با همكاري مركز رشد دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مينمايد.