مركز كارآفريني شريف

مركز كارآفريني شريف

رویداد‌ها۲۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۰۰
پنج‌شنبه ۱۱ بهمن

کارگاه کتاب مدل‌های استارتاپی

 • تهران
 • از ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتارمركز كارآفريني شريف
پنج‌شنبه ۲۵ مرداد

سمینار استارتاپ‌های به‌گل‌نشسته 4

 • تهران
 • از ۱۵,۰۰۰ تومان
آواتارمركز كارآفريني شريف
دوشنبه ۷ اسفند

کارگاه چرخش استارتاپ

 • تهران
 • از ۱۵,۰۰۰ تومان
آواتارمركز كارآفريني شريف
چهارشنبه ۱۸ بهمن

کارگاه چرخش استارتاپ

 • تهران
 • از ۱۵,۰۰۰ تومان
آواتارمركز كارآفريني شريف
پنج‌شنبه ۳۰ آذر

رویداد بازی و تفکر سیستمی

 • تهران
 • ۱۵,۰۰۰ تومان
آواتارمركز كارآفريني شريف
سه‌شنبه ۱۴ شهریور

استارتاپ‌های به‌گل‌نشسته

 • تهران
 • ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتارمركز كارآفريني شريف
ارتباط با مركز كارآفريني شريف
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام