مركز كارآفريني شريف

مركز كارآفريني شريف

رویداد‌ها۲۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۰۰
چهارشنبه ۱۳ آبان

BefekrShow به‌فکرشو

  • تهران
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتارمركز كارآفريني شريف
ارتباط با مركز كارآفريني شريف
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام