مركز نوآوری دانشگاه امام صادق (ع)

مركز نوآوری دانشگاه امام صادق (ع)

رویداد‌ها۱۰
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۳
ارتباط با مركز نوآوری دانشگاه امام صادق (ع)
شماره برگزارکننده
۰۹۳۳۸۷۹۶۶۱۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی