مرکزتوسعه اطلاعات کاربردی

مرکزتوسعه اطلاعات کاربردی

رویداد‌ها۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۳
ارتباط با مرکزتوسعه اطلاعات کاربردی
وبسایت
http://aidi.ir/
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۱۷۰۸۱۱-۸۸۱۷۰۸۱۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکزتوسعه اطلاعات کاربردی

برگزارکننده رویدادهای خلاق