مرکزتوسعه اطلاعات کاربردی

مرکزتوسعه اطلاعات کاربردی

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶
ارتباط با مرکزتوسعه اطلاعات کاربردی
وبسایت
www.aidi.ir
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۱۷۰۸۱۱-۸۸۱۷۰۸۱۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکزتوسعه اطلاعات کاربردی

هدف ما برگزاری رویدادهای کاربردی است.