توسعه رادین پاسارگاد

توسعه رادین پاسارگاد

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵
ارتباط با توسعه رادین پاسارگاد
شماره برگزارکننده
۴۴۸۰۴۴۳۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره توسعه رادین پاسارگاد

  • آموزش و توانمندسازی فردی
  • آموزش دانش تخصصی مدیریت
  • آموزش مهارت های عمومی مدیریت 
  • مشاوره اختصاصی فردی و طراحی مسیر رشد
  • مشاوره و توسعه کسب و کار