مرکزنوآوری تخصصی دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر

مرکزنوآوری تخصصی دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱۱
ارتباط با مرکزنوآوری تخصصی دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
شماره برگزارکننده
۰۹۳۰۴۷۲۰۳۸۵ (Telegram)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکزنوآوری تخصصی دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر

مرکزنوآوری تخصصی دانشکده مهندسی برق با هدف رشد و بهبود دانشجو و سوق دادن دانشگاه در جهت دانشگاه نسل سوم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به فعالیت می پردازد.