مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری مرکز آموزان کارگاه های تخصصی برگزار می کند.