مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶
ارتباط با مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۱۲۵۵۷۹۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام