مرکز آموزشهای کوتاه مدت

مرکز آموزشهای کوتاه مدت

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با مرکز آموزشهای کوتاه مدت
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۳۰۵۸۹۲۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز آموزشهای کوتاه مدت

این کارگاه آموزشی توسط دکتر حمید گنجه ای عضو هیأت علمی گروه عمران دانشگاه آزد آشتیان برگزار می شود