مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی

مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۲۹۹۰۳۲۲۲ ۰۲۱-۲۹۹۰۳۲۲۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی

مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مرکز آموزش زبان‌های خارجی دانشگاه برگزار می‌کند.