مرکز آموزش بازرگانی فارس

مرکز آموزش بازرگانی فارس

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۹۶
ارتباط با مرکز آموزش بازرگانی فارس
شماره برگزارکننده
۰۹۰۱۶۱۰۳۳۳۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز آموزش بازرگانی فارس

مرکز آموزش بازرگانی فارس در سال 1381 به منظور توسعه ی سرمایه های انسانی بخش کسب و کار و توانمندسازی علمی ایشان برای پیشبرد نظام نوین تجاری استان تاسیس شده است.


مرکز آموزش بازرگانی فارس با شعار آموزش اثربخش کلید تحول در بخش کسب و کاراستان، تلاشی منسجم و هدفدار را در جهت ارتقای دانش، بینش و مهارت های حرفه ای شاغلان حوزه کسب و کار استان در پیش گرفته و با استفاده از روشهای کاربردی در طراحی و اجرای دوره های آموزشی می کوشد نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت های تجاری و بازرگانی و نوسازی نظام بازرگانی استان ایفاء نماید.