مرکز آموزش بازرگانی

مرکز آموزش بازرگانی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با مرکز آموزش بازرگانی
شماره برگزارکننده
۸۸۵۲۳۱۶۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز آموزش بازرگانی

وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی