مرکز آموزش سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور جهاد دانشگاهی

مرکز آموزش سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور جهاد دانشگاهی

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۷
ارتباط با مرکز آموزش سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور جهاد دانشگاهی
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۴۱۰۲۳۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام