مرکز آموزش علمی- کاربردی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون استان تهران

مرکز آموزش علمی- کاربردی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون استان تهران

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۲
ارتباط با مرکز آموزش علمی- کاربردی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون استان تهران
شماره برگزارکننده
۸۸۹۷۷۸۱-۵۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز آموزش علمی- کاربردی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون استان تهران

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی انجمن مبل ایران از سال ۱۳۸۹، با اخذ مجوز از دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت صنعت معدن وتجارت، بعنوان یکی از واحدهای دانشگاهی دانشگاه جامع علمی کاربردی، بمنظور برگزرای دوره های عالی پودمانی و ترمی دانشگاه جامع، فعالیت خود را آغاز نموده و اکنون با توجه به ارتقاء سطح کمی و کیفی و رعایت استاندارهای مصوب دانشگاه جامع علمی کاربردی، در12 رشته مشغول به آموزش دانشجویان می باشد . هدف این مرکز ارتقاء سطح علمی و تخصصی دانشجویان با استفاده از اساتید مجرب و امکانات آموزشی و کارگاهی و ایجاد فضائی پر نشاط و باانگیزه با مشارکت دانشجویان عزیز می‏باشد. این مرکز براساس نیازهای صنف و صنعت مبلمان و دکوراسیون به نیروی انسانی آموزش دیده و با مهارت، برای بهبود کمی و کیفی تولیدات و مصنوعات، توسط انجمن مبلمان و دکوراسیون راه اندازی گردید. ازآنجا که مدیریت، اقدامات و فعالیت های این مرکزسطح توقع موسسین ،دانشگاه جامع علمی-کاربردی و اعضاء صنف وصنعت دراتحادیه های ذیربط را افزایش داده، لذا لازم است برنامه های آموزشی آن متناسب با نیازها و روند توسعه فیزیکی مرکزدرجهت ارتقاء و گسترش تنظیم شده ، و براساس یک نقشه راه مشخص و مدون پی گیری شود تا امکان حصول نتیجه موثر بوجود آید.