مرکز آموزش مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری شرکت تحلیلگران داده های عظیم پیشگام

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری شرکت تحلیلگران داده های عظیم پیشگام

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۸
ارتباط با مرکز آموزش مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری شرکت تحلیلگران داده های عظیم پیشگام
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز آموزش مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری شرکت تحلیلگران داده های عظیم پیشگام

بر اساس تفاهم نامه امضا شده بین مرکز آموزش مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت تحلیلگران داده های عظیم پیشگام، اولین شرکت تخصصی در حوزه تحلیل داده های عظیم، دوره های مرتبط با تحلیل داده های عظیم به صورت مجازی و به همراه ارائه گواهی معتبر از مرکز آموزش مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.