مرکز آموزش های تخصصی بازارکار جهاددانشگاهی

مرکز آموزش های تخصصی بازارکار جهاددانشگاهی

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با مرکز آموزش های تخصصی بازارکار جهاددانشگاهی
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۷۴۷۷۴۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی