مرکز آموزش های تخصصی کاربردی صنعتی شریف

مرکز آموزش های تخصصی کاربردی صنعتی شریف

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۴۵
ارتباط با مرکز آموزش های تخصصی کاربردی صنعتی شریف
شماره برگزارکننده
۶۶۰۷۵۶۴۱ - ۶۶۰۷۵۶۲۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی