مرکز آموزش‌های حرفه‌ای دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

مرکز آموزش‌های حرفه‌ای دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با مرکز آموزش‌های حرفه‌ای دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره برگزارکننده
۰۲۱۷۷۲۴۰۰۹۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز آموزش‌های حرفه‌ای دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

به شرکت کنندگان دوره، گواهینامه معتبر انگلیسی و فارسی + توصیه نامه حرفه ای از طرف مرکز آموزش های حرفه ای دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت اعطا خواهد شد.