مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی SID

مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی SID

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی SID
وبسایت
https://www.SID.ir
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۴۴۲۶۵۰۰۱داخلی۱۱۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی SID

آموزش تمام مراحل اجرای تحلیل شامل:

دسترسی به منابع داده‌ها

گردآوری داده‌‌ها

تحلیل داده‌ها، مصورسازی و گزارش نتایج

نمونه مقالات کتابسنجی منتشر شده در مجلات معتبر

شرکت‌کننده پس از این کارگاه قادر خواهد بود در حوزه تحقیقاتی خود انتشارات را تحلیل کرده و نتایج آن را در یک مجله معتبر بین‌المللی منتشر کند.

بعد از اتمام دوره به شرکت کنندگان گواهی نامه ارائه میگرد.