مرکز تجاری سازی جهاد دانشگاهی

مرکز تجاری سازی جهاد دانشگاهی

رویداد‌ها۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۵
ارتباط با مرکز تجاری سازی جهاد دانشگاهی
شماره برگزارکننده
۰۲۱۷۷۲۲۹۴۳۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز تجاری سازی جهاد دانشگاهی

جهاد دانشگاهی علم و صنعت