مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸
ارتباط با مرکز تحقیقات اینترنت اشیا
وبسایت
http://iotiran.com
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۷۷۱۹۹۱۵۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی