مرکز تحقیقات بازیهای دیجیتال (دایرک)

مرکز تحقیقات بازیهای دیجیتال (دایرک)

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۳
ارتباط با مرکز تحقیقات بازیهای دیجیتال (دایرک)
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۳۴۵۵۹۱ (داخلی ۴۱۲)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز تحقیقات بازیهای دیجیتال (دایرک)

مرکز تحقیقات بازیهای دیجیتال (دایرک) مرجع رسمی انتشار گزارشهای آماری و تقویت مبانی نظری در صنعت بازیهای دیجیتال ایران است.
شماره تماس:
۰۲۱-۸۸۳۴۵۵۹۱ (داخلی ۴۱۲)
ایمیل:
Info@direc.ir