مرکز تحقیقات فناوری های پیشرفته آلیاژهای سبک - Research Center for Advanced Light Alloys Technologies

مرکز تحقیقات فناوری های پیشرفته آلیاژهای سبک - Research Center for Advanced Light Alloys Technologies

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۲

متاسفانه مشکلی در بارگزاری اطلاعات رخ داده است، لطفا در صورت تکرار با پشتیبانی ایوند تماس بگیرید.

ارتباط با مرکز تحقیقات فناوری های پیشرفته آلیاژهای سبک - Research Center for Advanced Light Alloys Technologies
شماره برگزارکننده
+۹۸۹۳۰۶۲۸۰۳۳۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام