پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

رویداد‌ها۳۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۹
ارتباط با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
شماره برگزارکننده
http://ipv۶.itrc.ac.ir/ ۰۲۱-۸۴۹۷۷۳۰۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام