مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی (ICRIC)

مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی (ICRIC)

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۶
ارتباط با مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی (ICRIC)
شماره برگزارکننده
۸۸۸۱۰۵۲۷- ۸۸۳۴۶۸۰۳-۸۸۳۴۶۸۰۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی (ICRIC)

مرکز آموزش و تحقیقات آماری ، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی(SESRIC