مرکز تخصصی آموزش به شیوه های نوین تداک

مرکز تخصصی آموزش به شیوه های نوین تداک

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با مرکز تخصصی آموزش به شیوه های نوین تداک
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۷۵۳۹۳۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز تخصصی آموزش به شیوه های نوین تداک

برگزار کننده سمینارها و دوره های تخصصی کسب و کار