مرکز تخصصی سخنوری و فن بیان ایران

مرکز تخصصی سخنوری و فن بیان ایران

رویداد‌ها۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۳
ارتباط با مرکز تخصصی سخنوری و فن بیان ایران
شماره برگزارکننده
۰۹۰۳۲۰۹۱۹۰۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز تخصصی سخنوری و فن بیان ایران

مرکز تخصصی سخنوری و فن بیان ایران