مرکز تخصصی مهارت و کارآفرینی جوان

مرکز تخصصی مهارت و کارآفرینی جوان

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵
ارتباط با مرکز تخصصی مهارت و کارآفرینی جوان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۹۲۲۹۵۴۶۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام