مرکز تعالی سازمانی  سازمان مدیریت صنعتی

مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی

رویداد‌ها۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸
ارتباط با مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۶۰۴۲۲۲ _ داخلی ۴۳۳۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی