مرکز تعالی سازمانی  سازمان مدیریت صنعتی

مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی

رویداد‌ها۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱

متاسفانه مشکلی در بارگزاری اطلاعات رخ داده است، لطفا در صورت تکرار با پشتیبانی ایوند تماس بگیرید.

ارتباط با مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۶۰۴۲۲۲ _ داخلی ۴۳۳۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی