مرکز تعالی پایداری و محیط زیست (CESE)

مرکز تعالی پایداری و محیط زیست (CESE)

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷
ارتباط با مرکز تعالی پایداری و محیط زیست (CESE)
وبسایت
http://ceseir.org
شماره برگزارکننده
۵۵۳۶۹۲۳۷-۵۵۳۶۸۲۹۲-۰۹۱۲۳۰۸۲۱۸۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز تعالی پایداری و محیط زیست (CESE)

مـرکــز تعـالـی پایــداری و محـیط زیسـت (CESE) یک مجموعه پیشرو تخصصی در زمینه مطالعات راهبردی، ارائه آموزش های تخصصی، خدمات مشاوره ای و مدیریتی برنامه های راهبردی مرتـبط با پایداری (Sustainability) و مسـئــولیت اجتــمــاعـی ســازمان هــا (Corporate Social Responsibility (CSR در ایران است. این مرکز وابسته به موسسه زیست محیطی آرمان سبز آریا و تشکل جمعیت حامیان زمین می باشد . باتوجه به اینکه موضوع پایداری (Sustainability) و مـســئولیـت اجتمــاعـی سـازمان هــا (CSR) به یکـی از پراهمیترین موضوعات برای جامعه بین المللی تبدیل شده است، مرکز تعالـی پایـداری و محیط زیست تلاش می کند تا با پیشنهاد راهبردها و راهکارهای جدید و نوآورانه در زمینه حل مشکلات مرتبط با منابع پایدار موجب حفظ و ارتقا کیفیت محیط زیست در ایران شود.